Tin tức >> Tin cao su trong nước

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017 ngành hàng cao su

19/07/2018

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động xúc tiến thương mại nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trên cả nước. Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài. 


Năm 2018, Bộ Công Thương đã đề nghị Hiệp hội Cao su Việt Nam triển khai tổ chức xét chọn và đề cử danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017”. Sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2523/QĐ-BCT ngày 17/7/2018 phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017 với 225 doanh nghiệp của 24 ngành hàng. Ngành hàng cao su có 21 doanh nghiệp, trong đó có 19 Hội viên Hiệp hội Cao su Việt Nam.
 
STT
Tên Doanh nghiệp
Đơn vị xét chọn
Hội viên VRA
1
Công ty CP Cao su Bà Rịa
Sở Công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
x
2
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
3
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
4
Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
5
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
6
Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
7
Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
8
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
9
Công ty CP Cao su Đồng Phú
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
10
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
11
Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
12
Công ty TNHH MTV Huy và Anh em
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
13
Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
14
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Nam
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
15
Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
16
Công ty CP Cao su Phước Hòa
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
17
Công ty TNHH Phát triển PTN
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
18
Công ty TNHH MTV Thắng Thắng Lợi
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
19
Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh
Hiệp hội Cao su Việt Nam
x
20
Công ty TNHH Trục chà Lúa Tân Lúa Vàng
Sở Công thương TP.HCM
 
21
Công ty TNHH MTV Đức Hiền - Quảng Trị
Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>