Tin tức

IRCo chuẩn bị các phương án ứng phó với việc giá cao su giảm

20/10/2008
Ban Giám đốc IRCo (Công ty cao su quốc tế) đã họp ngày 17/10/2008 tại Bangkok và nghiêm túc xem xét việc giá cao su tự nhiên giảm liên tục gần đây do ảnh hưởng của việc khủng hoảng tài chính đã lan truyền khắp nơi trên thế giới.

IRCo cho rằng tình hình giảm giá cao su hiện nay chủ yếu do các yếu tố bên ngoài tác động, trong khi những yếu tố cơ bản về cung cầu cao su thiên nhiên tương đối vững mạnh và ba nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia có thể hợp tác thực hiện một số biện pháp để cải thiện tâm lý thị trường và khôi phục lại niềm tin vào thị trường.

Ban Giám đốc IRCo đã đồng ý về các phương án mà ba quốc gia có thể phải thực hiện.

Những phương án này đang được trình lên Hội đồng quốc gia (NTRC) của mỗi nước để họ cân nhắc cho triển khai trong khuôn khổ của mỗi nước. Sau đó, IRCo và Hội đồng quốc tế Cao su ba bên (ITRC) sẽ họp để xem xét các đề nghị cuối cùng và ý kiến chấp nhận của cấp Bộ trưởng mỗi nước để tổ chức thực hiện ngay.

Các cuộc họp của Công ty cao su quốc tế IRCo, Hội đồng quốc tế Cao su ba bên ITRC và 3 Bộ trưởng 3 nước dự kiến được tổ chức trước cuối tháng 10/2008.

          Công ty cao su quốc tế (International Rubber Consortium, Limited: IRCo) được ba nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan thống nhất thành lập sau Bản tuyên bố liên bộ Bali 2001.

Ngày 12/12/2001, vào thời kỳ mà giá cao su thấp nhất trong lịch sử kể từ 1990, ba nước sản xuất cao su lớn này đã họp tại Bali, Indonesia để ký kết Bản tuyên bố liên bộ Bali 2001 nhằm cùng nhau tìm giải pháp ổn định giá cao su lâu dài, bền vững, đảm bảo nguồn thu nhập có lợi và đúng mức cho người trồng cao su của ba nước này, đồng thời duy trì sự cân đối cung cầu nguyên liệu cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới ở mức giá hợp lý, sòng phẳng.

Sau Bản tuyên bố này, Hội đồng cao su quốc tế ba bên được thành lập (International Tripartite Rubber Council -ITRC) có nhiệm vụ phối hợp hành động thông qua hệ thống quản lý nguồn cung cao su (Supply Management Scheme -SMS) và hệ thống thỏa thuận hạn mức cao su xuất khẩu (Agreed Export Tonnage Scheme - AETS) nhằm bảo đảm mục tiêu và yêu cầu của Bản tuyên bố đã lập ra.

IRCo bắt đầu có tư cách pháp nhân để hoạt động từ 28/4/2004 với vốn điều lệ là 225 triệu USD do nguồn đóng góp của Thái Lan, Indonesia và Malaysia theo tỷ lệ 4:3:2.

Trong trường hợp giá cao su xuống thấp tới mức gây ảnh hưởng đến thu nhập người trồng, IRCo sẽ yêu cầu các nước thành viên cắt giảm lượng cao su xuất khẩu và thu mua để dự trữ nhằm tác động làm giá tăng lên.

Ba nước này hiện có sản lượng cao su chiếm đến 73-75 % so với tổng sản lượng cao su thế giới nên có ảnh hưởng khá lớn trên thị trường cao su.

                                                (Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp theo IRCo)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>