Thông tin >> Văn bản pháp quy

Thông tư 78/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp

13/10/2015

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 về hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.
Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>