Thông tin >> Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Tiêu chuẩn quốc gia: Latex cao su thiên nhiên cô đặc – các loại ly tâm hoặc kem hóa được bảo quản bằng amoniac – Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 6314:2013)

21/07/2015

 Theo Quyết định số 2398/QĐ-BKHCN ngày 02/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ


 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>