Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

10/08/2015

            Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

 

Năm

Lượng

(tấn)

Giá trị

(ngàn USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

2010

782.213

2.388.225

3.053

2011

816.366

3.233.800

3.961

2012

1.023.104

2.859.838

2.795

2013

1.073.956

2.486.426

2.315

2014

1.066.511

1.780.610

1.670

2015 (sơ bộ)

1.143.427

1.538.600

1.346

 


 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>