Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

10/08/2015
Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
 
Năm
Lượng
Giá trị
Đơn giá
(tấn)
(ngàn USD)
(USD/tấn)
2010
782.213
2.388.225
3.053
2011
816.366
3.233.800
3.961
2012
1.023.104
2.859.838
2.795
2013
1.073.956
2.486.426
2.315
2014
1.066.511
1.780.610
1.670
2015
1.137.368
1.531.469
1.347
2016
1.252.990
1.669.601
1.332
2017
1.381.052
2.249.775
1.629
 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật ngày 26/7/2018

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>