Thông tin

Thống kê tổng quát 2022

07/12/2023
 
Tổng quan cao su thiên nhiên Việt Nam năm 2022
Overview of Viet Nam‘s natural rubber in 2022
 
 
2022
Tổng diện tích
918,6 ngàn ha
Diện tích thu hoạch
727,9 ngàn ha
Sản lượng
1,34 triệu tấn
Sản lượng Việt Nam/thế giới (*)
9,2%
Năng suất
1.840 kg/ha
Lượng xuất khẩu
2,14 triệu tấn
Giá trị xuất khẩu
3,32 tỷ USD
Đơn giá bình quân
1.546 USD/tấn
Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, (*) ANRPC,
Văn phòng HHCSVN tổng hợp, cập nhật tháng 12/2023

 


 

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam, 2018 – 2022
Viet Nam‘s natural rubber export, 2018 – 2022
 
 
 
 
Các quốc gia xuất khẩu cao su thiên nhiên nhiều nhất năm 2022 (ngàn tấn)
Countries with the highest volume of NR exported in the world, 2022 ('000 tonnes)
 
 
 
 
   

Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam, 2018 – 2022
Areas, Production and Yield of Rubber Trees in Viet Nam, 2018 – 2022
 
 
 
 
 

Các quốc gia có sản lượng cao su thiên nhiên nhiều nhất năm 2022 (ngàn tấn)
Countries with the highest NR production in the world, 2022 ('000 tonnes)
 

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>