Thông tin hội viên

QUẢNG NGÃI – CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NGÃI

07/07/2015
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên

 

Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh

Tên viết tắt: QNR
Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3851 888, 0255.3850 615
Fax: 0255.3850 143
Email: ctcsquangngai@yahoo.com.vn
Thủ trưởng: Ông Lê Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc
Lĩnh vực chính: Cao su thiên nhiên
Hoạt động chính: Trồng – Sơ chế – Kinh doanh

 

Người liên hệ: Ông Lê Văn Tân – Phó Tổng Giám đốc

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>