Lĩnh vực >> Cao su tiểu điền

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án Cao su tiểu điền huyện Kon Rẫy năm 2015

08/09/2015

 Chiều ngày 20/8/2015, Ban Chỉ đạo dự án cao su tiểu điền huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án Cao su tiểu điền huyện năm 2015. 


 Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí  Võ Văn Lương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị có Đ/c Đinh Kim Hồng – Ủy viên thường trực HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn.

Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo Đề án Cao su tiểu điền huyện đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo cao su tiểu điền các xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án Cao su tiểu điền trên địa bàn huyện năm 2015. Đồng thời đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng thời vụ sản xuất, đồng thời rà soát, hướng dẫn người dân đủ điều kiện tham gia đăng kí và thực hiện đề án. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện đã thường xuyên cử cán bộ phối hợp với cán bộ phụ trách Đề án và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Năm 2015, trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng mới 19 ha/21 hộ. Cụ thể: xã Đăk Tơ Re 8,5 ha/10 hộ, xã Đăk Ruồng 2 ha/2 hộ, xã Tân Lập 5 ha/5 hộ, thị trấn Đăk Rve 3,5 ha/4 hộ. Qua kiểm tra rà soát thì có 4 hộ ở xã Tân Lập không tiếp tục tham gia Đề án do giá mủ cao su thấp. Như vậy, diện tích và số hộ tham gia trồng mới cao su năm 2015 là: 15 ha/17 hộ. Bên cạnh được hỗ trợ giống cây cao su, những hộ gia đình được phê duyệt trồng mới cây cao su tiểu điền còn được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách chăm sóc và bón phân, thuốc bảo vệ thực vật cho cây cao su. Ngoài ra, báo cáo còn đánh giá tình hình thực hiện đề án cây cao su giao đoạn (2012 – 2014), năm 2012 cây sinh trưởng và phát triển bình thường, chiều cao trung bình khoảng 3 – 4,5 m, mật độ trên các vườn cây trung bình đạt khoảng 90%; năm 2013, các vườn cây cao su đạt mật độ khoảng 95%, chiều cao trung bình 2,5 – 3,5 m. Năm 2014, các vườn cây cao su tỷ lệ sống đạt 85 – 90%.  
Tại Hội nghị, đại diện UBND các xã, thị trấn đã đánh giá tình hình thực hiện dự án cao su của từng địa phương qua các năm. Đồng thời có nhiều ý kiến đã đề cập đến một số giải pháp và kinh phí hỗ trợ cho đề án cao su tiểu điền những năm tiếp theo.
Kết luận Hội nghị, Đ/c Võ Văn Lương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện – đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện cần tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt đề án cao su tiểu điền trên địa bàn huyện; đồng thời hướng dẫn và giúp đỡ về kỹ thuật và cách chăm sóc cho những hộ dân tham gia dự án cao su tiểu điền. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân tích cực, tự nguyện tham gia nhằm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo.
Hữu Huy- Chung Loan (Đài TT-TT Huyện), nguồn: http://konray.kontum.gov.vn/Index.aspx?st=newsdetails&id=718, ngày 24/8/2015 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>