Lĩnh vực >> Cao su đại điền

Cao su Krông Buk: Trồng xen cà phê hơn 400 ha cao su

09/09/2015

 (CSVN) – Nhằm từng bước thay thế vườn cây năng suất sản lượng thấp và ổn định, tăng năng suất, sản lượng khai thác mủ trong những năm tới, năm 2015, Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk đã và đang triển khai việc tái canh trồng mới 402,39 ha tại các Nông trường Cao su Ea Hồ – Phú Lộc và Nông trường Tam Giang.


 Trong đó có 370 ha trồng xen cà phê nhằm đa dạng cây trồng. Ngoài ra, tại Nông trường Dliê Ya, Công ty cũng đã triển khai trồng cao su xen cà phê với diện tích 31,97 ha bằng các giống mới năng suất cao…Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>