Hoạt động

THAM DỰ LỄ CÔNG BỐ VĂN PHÒNG CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

08/12/2022

Ngày 28/10/2022, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) đã tham dự Lễ khai trương Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ được phối hợp tổ chức bởi Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS) với Tổ chức chứng nhận rừng quốc tế (PEFC) và Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 


Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập từ năm 2019. Mục tiêu của VFCO là thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường về quản lý rừng gắn với các yêu cầu về bảo vệ môi trường, chống suy thoái đất, đa dạng sinh học, giảm nhẹ và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Kể từ khi đi vào hoạt động (năm 2020), VFCO đã phối hợp chặt chẽ với PEFC và các bên liên quan để thúc đẩy quản lý rừng bền vững, đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp ở Việt Nam và đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận như:
- Hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho vận hành VFCS và VFCO; tổng diện tích rừng đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững là 120.000 ha, chiếm 35% tổng diện tích rừng được chứng nhận và 50 chứng chỉ PEFC CoC.
- Xây dựng 10 tiêu chuẩn và hướng dẫn về thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; cập nhật 6 tiêu chuẩn; chuyển ngữ và áp dụng các tiêu chuẩn của PEFC về chuỗi hành trình sản phẩm.
- Xây dựng các hướng dẫn về thực hiện trách nhiệm giải trình (DDS), tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 cho công nhận Tổ chức chứng nhận theo VFCS và các hướng dẫn về sản xuất cây giống lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh rừng trồng, bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan, sử dụng hóa chất và quản lý chất thải, kỹ thuật khai thác tác động thấp, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo nhóm, điều tra rừng và đánh giá đa dạng sinh học.

(Từ bên trái qua) TS. Vũ Tấn Phương – Giám đốc VFCO, GS TS Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Richard Laity – Quản lý khu vực Đông Nam Á của PEFC

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Vũ Tấn Phương, Giám đốc VFCO cho biết, trong thời gian tới VFCO cùng PEFC và các đối tác tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy và nâng cao chất lượng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đặc biệt mở rộng phạm vi chứng nhận đối với lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ hấp thụ các bon và giảm phát thải khí nhà kính và các dịch vụ môi trường nhằm đảm bảo các yêu cầu của thị trường về bảo vệ môi trường, hướng tới hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ khai trương, Hiệp hội Cao su Việt Nam cũng đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện Bộ ngành, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng về thực trạng và bối cảnh thị trường, các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại đã được triển khai và các hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Thanh Ngân) Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>