Tin tức >> Tin cao su trong nước

Thúc đẩy tuân thủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp trong ngành cao su

05/04/2021

Tại hội thảo kỹ thuật của Dự án “Thúc đẩy sự tuân thủ VNTLAS trong ngành cao su Việt Nam” do Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức ngày 31/3/2021, các chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất nhằm nâng cao nhận thức cũng như khả năng đáp ứng yêu cầu của Hệ thống VNTLAS trong ngành cao su.


Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) cho biết, nhằm hỗ trợ các hộ tiểu điền và doanh nghiệp ngành cao su nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu Hệ thống VNTLAS, VRA đã triển khai thực hiện Dự án “Thúc đẩy sự tuân thủ VNTLAS trong ngành cao su Việt Nam” từ tháng 11/2020. Dự án có sự hỗ trợ của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) và sự ủng hộ của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nhận thức về gỗ hợp pháp còn hạn chế
Đến nay, Dự án bước đầu đã hoàn thành 2 hoạt động đầu tiên trong Kế hoạch thực hiện, bao gồm xây dựng báo cáo về hiện trạng của các nhà sản xuất và các nhà máy chế biến gỗ cao su tại Việt Nam và đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu của VNTLAS trong chuỗi cung ứng gỗ cao su Việt Nam. Thời gian tới, dự án sẽ phát triển Bộ hồ sơ gỗ hợp pháp cho gỗ cao su Việt Nam, từ đó xây dựng tài liệu hướng dẫn VNTLAS cho chuỗi cung gỗ cao su tiểu điền.
Việc tuân thủ VNTLAS sẽ gíup duy trì ổn định
nguồn cung gỗ cao su. Ảnh: ST
 Báo cáo đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu của VNTLAS trong chuỗi cung ứng gỗ cao su, TS. Nguyễn Tử Kim, Chuyên gia lâm nghiệp của dự án cho biết, kết quả khảo sát cho thấy 100% tiểu điền không biết về VPA/FLEGT và không biết các quy định VNTLAS trong hệ thống gỗ hợp pháp Việt Nam. Có tới 63% doanh nghiệp chưa nắm bắt được các yêu cầu của FLEGT/VPA và không đáp ứng được yêu cầu chứng minh nguồn gốc gỗ trong nước hợp pháp. TS Kim cho biết, hiện chỉ các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu có quan tâm đến VNTLAS và đã triển khai lưu trữ các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp khi tham gia chuỗi cung ứng gỗ. Việc tuân thủ các yêu cầu về kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung ứng cũng chưa được doanh nghiệp chú ý. Đối với các bằng chứng về hoạt động chế biến, sản xuất của doanh nghiệp, chưa có nhiều doanh nghiệp chú tâm đến việc xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Đa số doanh nghiệp hiện tại mới lưu theo cách thụ động, chưa lưu trữ có hệ thống và rất khó để giải trình khi bị kiểm tra hoặc yêu cầu giải trình.
Phần lớn doanh nghiệp gỗ Việt Nam và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang rất khó khăn với việc tiếp cận thông tin nên việc đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật về gỗ hợp pháp có nhiều hạn chế. Ngoài ra, các kênh liên lạc với khách hàng tại thị trường châu Âu rất hạn chế, thậm chí nhiều doanh nghiệp không làm ăn trực tiếp với khách hàng châu Âu mà thông qua trung gian. Do đó, những yêu cầu về lâm nghiệp, về gỗ từ phía châu Âu không đến được doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, gây lúng túng trong quá trình thực hiện VPA/FLEGT.
Cần chính sách hỗ trợ
Gỗ cao su là nguồn nguyên liệu quan trọng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của ngành cao su, cải thiện thu nhập cho hơn 265.000 hộ tiểu điền và hơn 1.500 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng gỗ cao su. Theo VRA, trong giai đoạn 2016 – 2020, sản lượng gỗ cao su ước đạt khoảng 3,89 triệu m3 gỗ quy tròn/năm và có tiềm năng đạt từ 3,22 – 13,10 triệu m3 gỗ quy tròn/năm từ sau năm 2021. Trong đó, gỗ cao su tiểu điền chiếm tỷ trọng tăng từ 20% – 45%. Tuy nhiên, diện tích cao su đã giảm dần từ năm 2015 – 2019 và có thể tiếp tục giảm do sự phát triển công nghiệp hóa và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của các địa phương. Do đó, có thể ảnh hưởng đến sản lượng gỗ cao su sau năm 2040.
Việc nâng cao sức cạnh tranh cho người trồng cao su và quản lý chặt chẽ diện tích cao su sẽ giúp duy trì ổn định và tăng trưởng tốt sản lượng gỗ cao su. Để làm được điều này, cần có những chính sách hỗ trợ khả năng đáp ứng xu thế của thị trường đang yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về đảm bảo tính hợp pháp, nguồn gốc minh bạch và phát triển bền vững của nguồn nguyên liệu gỗ cao su.
TS. Trần Thị Thúy Hoa, chuyên gia kỹ thuật dự án đánh giá, VNTLAS được ban hành đã tạo khung pháp lý cho điều kiện này, nhưng cần một số giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ việc tuân thủ theo quy định. Theo đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả hộ gia đình và tổ chức tham gia trồng cao su. Đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa UBND cấp xã và đơn vị kiểm lâm tại địa bàn để tạo thuận lợi cho việc xác nhận nguồn gốc gỗ cao su hợp pháp theo VNTLAS.
Các tư thương cũng cần được khuyến khích trong việc đăng ký giấy phép kinh doanh theo pháp luật và hướng dẫn thực hiện những quy định của VNTLAS để đảm bảo việc thu mua và cung cấp nguồn gỗ cao su hợp pháp; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về quyền lợi, giảm rủi ro và có trách nhiệm khi sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ cao su được xác nhận nguồn gốc hợp pháp, hướng dẫn cho doanh nghiệp các thủ tục, hồ sơ cần thực hiện để tuân thủ VNTLAS và đáp ứng điều kiện được cấp phép FLEGT. Cùng với đó, cần có hỗ trợ cho các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức triển khai VNTLAS cùng phối hợp trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy việc tuân thủ VNTLAS.
Bên cạnh việc hỗ trợ người trồng cao su đáp ứng yêu cầu gỗ hợp pháp và truy xuất nguồn gốc theo VNTLAS quy định, TS. Hoa cho rằng, cần có những khảo sát, nghiên cứu để khuyến khích, hướng dẫn người trồng các giải pháp kỹ thuật phát triển cao su bền vững trong các hệ thống sản xuất có hiệu quả kinh tế và sử dụng đất cao, đa dạng nguồn thu nhập, tăng khả năng thích ứng với biến động của thị trường và biến đổi khí hậu.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>