Tin tức >> Tin cao su trong nước

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh: Phấn đấu sản lượng mủ cao su khai thác đạt 8.100 tấn

14/03/2016

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và lãnh đạo một số sở, ban ngành trong tỉnh Gia Lai.


Trong năm 2015, Công ty gặp nhiều khó khăn như giá mủ cao su sụt giảm liên tục, thị trường thu hẹp và tiêu thụ chậm, thời tiết diễn biến phức tạp… Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn đạt kết quả tốt, tăng trưởng cao. Nhờ có sự đầu tư bài bản nên năng suất vườn cây luôn ổn định, sản lượng cao su khai thác đạt 8.040,75 tấn, đạt 100,5% kế hoạch. Sản lượng thu mua 525 tấn, sản lượng chế biến 8.873 tấn, sản lượng tiêu thụ 8.510 tấn, tổng doanh thu đạt trên 254,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 8 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 11 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm, Công ty tham gia các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền trên 514 triệu đồng.

Năm 2016, Công ty phấn đấu khai thác trên 6.048 ha cao su, sản lượng mủ khai thác đạt 8.100 tấn quy khô, năng suất bình quân 1,34 tấn/ha, sản lượng mủ chế biến 8.600 tấn, tổng doanh thu đạt trên 237 tỷ đồng...


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>