Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Sơn La: Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV

14/03/2016

Trong năm 2015, Công ty CP Cao su Sơn La đã phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cao su tiểu điền, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức giảng dạy, tập huấn cho CBCNV với các nghề bảo vệ thực vật, khai thác mủ cao su, trồng xen cây ngắn ngày… cho 1.027 lượt người với chi phí trên 1,6 tỷ đồng.


Cụ thể, Công ty đã tổ chức tập huấn tái canh trồng mới cho 52 cán bộ (CB), tập huấn kỹ thuật bón phân thúc cho 233 CB, công tác tủ ẩm cho 25 CB. Các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của CB cũng được Công ty chăm lo đào tạo nâng cấp như tập huấn an toàn vệ sinh lao động, xây dựng thang bảng lương, công tác y tế, Đoàn Thanh niên, sử dụng phần mềm…

Năm 2015, thực hiện chủ trương giảm suất đầu tư chung của toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) dẫn đến giảm công lao động, làm tiền lương và đời sống người lao động thấp hơn so với trước. Năm 2016, Công ty tiếp tục giảm 20% suất đầu tư so với năm 2015 dẫn đến tình hình khó khăn hơn. Tuy nhiên, Công ty cũng dự kiến đưa vào khai thác 250 ha cao su, năm 2017 khai thác 1.200 ha và tăng dần qua các năm sẽ góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.
Để giải quyết khó khăn trước mắt, Công ty đã chủ động tìm các biện pháp khắc phục như tìm kiếm đối tác hợp tác trồng xen canh, điều động công nhân khu vực ít việc sang khu vực nhiều việc…
Đặc biệt, nhằm nâng cao đời sống người lao động, Công ty đã thực hiện cho tạm ứng tiền lương để công nhân nuôi bò nhốt chuồng. Đến nay đã ứng cho 1.021 hộ ứng số tiền trên 6,7 tỷ đồng nuôi 1.021 con bò, đàn bò đã sinh sản lên 2.031 con. Ngoài ra công tác trồng xen cũng được thực hiện với diện tích trên 2.600 ha.
Sau 6 năm thành lập, hoạt động của Quỹ Vì bệnh nhân nghèo của Công ty được CBCNV và các mạnh thường quân nhiệt tình ủng hộ. Đến nay Quỹ đã thu được 2 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho 80 trường hợp bệnh nhân nghèo với số tiền trên 355 triệu, vận chuyển miễn phí 153 trường hợp từ bệnh viện xã lên tuyến huyện, tỉnh và Trung ương. Riêng trong năm 2015 đã hỗ trợ cho 17 trường hợp với số tiền trên 93 triệu đồng và chuyển viện miễn phí cho 26 trường hợp.

P.V, nguồn: http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-son-la-chu-trong-nang-cao-trinh-do-chuyen-mon-cho-cbcnv.html, ngày 10/3/2016 (Thanh Danh trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>