Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Lộc Ninh xuất sắc nhất Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước

22/03/2016

 Sáng ngày 18/3/2016, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015.


 Khối thi đua số 10 tỉnh Bình Phước có 13 doanh nghiệp gồm 4 công ty cao su là: Cao su Lộc Ninh, Bình Long, Phú Riềng, Đồng Phú; các công ty: Bảo Việt, Điện lực, Viễn thông, Bưu điện tỉnh Bình Phước, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Sook Phu Miêng, Thủy điện Cần Đơn, Chi nhánh Xăng dầu Bình Phước, Chi nhánh Viettel Bình Phước.

Năm 2015, Khối thi đua số 10 đã đoàn kết phấn đấu, phát động phong trào thi đua với các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành sản xuất; tăng cường nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó các đơn vị trong khối đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.
Cụ thể, toàn khối đã thực hiện được 8.009,3 tỷ đồng/5.752,1 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 1.148,3/825,4 tỷ đồng kế hoạch (KH). Tiêu biểu cho chỉ tiêu này có: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đạt 122%, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đạt 119%, Bưu điện Bình Phước đạt 113% KH. Qua đó đã nộp ngân sách 744,3 tỷ/601 tỷ đồng kế hoạch, đạt tỷ lệ 124%. Thu nhập bình quân CB-CNV các đơn vị đạt 10,03 triệu đồng/người/tháng với kế hoạch là 8,76 triệu đồng/người/tháng. 
Trong năm, Khối thi đua số 10 đã làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Năm 2016, Khối thi đua số 10 đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động CB, CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động; phấn đấu 100% đơn vị thành viên thực hiện tốt quy chế dân chủ; các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; tích cực vận động CB, CNVC-LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
Năm 2015, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh được UBND tỉnh Bình Phước tặng cờ đơn vị dẫn đầu Khối thi đua số 10. Tám đơn vị là: Chi nhánh Xăng dầu Bình Phước, Điện lực, Bưu điện, Cao su Phú Riềng, Cao su Bình Long, Cao su Đồng Phú, Thủy điện Cần Đơn, Thủy điện Thác Mơ đề nghị UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen.
Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu chọn khối phó mới là đơn vị Viễn thông Bình Phước.
Hoàng Thơ, nguồn: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/cao-su-loc-ninh-xuat-sac-nhat-khoi-thi-dua-so-10-57189, ngày 18/3/2016 (Thanh Danh trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>