Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Đồng Phú điều chỉnh tăng gấp đôi cổ tức năm 2015

13/04/2016
Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã: DPR) thông báo điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và 2016 trong tài liệu trình Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2016. Theo đó, công ty thay đổi tỷ lệ cổ tức dự kiến chia của năm 2015 từ 25% lên 50% và của năm 2016 từ 20% lên 30%.

 


 Trước đó, DPR công bố tài liệu ĐHCĐ cho biết, năm 2015, công ty khai thác được 15.479 tấn mủ cao su, năng suất vườn cây đạt 2,1 tấn/ha, sản lượng tiêu thụ đạt 18.624 tấn; tổng doanh thu đạt 759,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 130,9 tỷ đồng. Với kết quả đó, HĐQT công ty quyết định đệ trình mức chia cổ tức 25%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016, Cao su Đồng Phú phấn đấu đạt sản lượng 13.900 tấn, năng suất vườn cây 2 tấn/ha; phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 4.000 tấn/năm. Kế hoạch cả năm công ty ước đạt 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Mai Linh (theo DPR), nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/cao-su-dong-phu-dieu-chinh-tang-gap-doi-co-tuc-nam-2015-4201612414342788.htm, ngày 12/4/2016 (Hiền Bùi trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>