Tin tức

Thuế xuất nhập khẩu cao su năm 2016

05/01/2016

 Bộ Tài chính đã ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 


Theo đó, các mặt hàng cao su thiên nhiên(HS 4001), cao su tổng hợp (HS 4002) và cao su hỗn hợp (HS 4005) xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất xuất khẩu 0%.
Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với cao su thiên nhiên (HS 4001) là 3%; đối với cao su tổng hợp (HS 4002) hầu hết là 0% trừ một số mặt hàng hỗn hợp với cao su thiên nhiên (HS 400280) hoặc dạng khác (HS 400299) có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 3%; đối với cao su tái sinh (HS 4003), cao su phế liệu (HS 4004) là 3% và đối với cao su hỗn hợp (HS 4005) là 5%.
Những sản phẩm cao su có thuế suất thuế nhập khẩu cao là săm lốp xe các loại (10 – 35%);  găng tay (20%); đệm cao su (20 – 30%).
Vui lòng ấn vào nút “tải về” để xem toàn bộ biểu thuế xuất nhập khẩu cao su năm 2016 theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Hoa Trần)

 Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>