Tin tức

Quý III/2020, Cao su Bà Rịa (BRR) báo lãi sau thuế tăng 145%, đạt gần 11 tỷ đồng

26/10/2020

Công ty CP Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với lợi nhuận sau thuế tăng 145% so với cùng kỳ 2019, đạt gần 11 tỷ đồng.


Theo đó, doanh thu quý III của BRR đạt 118 tỷ đồng nhờ bán mủ cao su, tăng 10% so với cùng kỳ 2019. Mức tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn so với mức tăng của doanh thu, khiến lợi nhuận gộp của BRR chỉ đạt 15,7 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận giảm từ 14,7% xuống 13,3%.

Quý III Cao su Bà Rịa (BRR) báo lãi sau thuế tăng 145%, đạt gần 11 tỷ đồng
Quý III/2020 Công ty có doanh thu hoạt động tài chính tăng nhiều lần so với cùng kỳ 2019, đạt gần 3 tỷ đồng là lãi cổ tức được chia năm 2019 của Công ty CP Cao su Việt Lào. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng nhẹ 8,4% lên mức 1,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 123% lên 2,3 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đến 40% còn 5,7 tỷ đồng nhờ tiết giảm chi phí nhân công. Công ty cũng ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến gấp 3 lần lên 3,2 tỷ đồng, chủ yếu thu từ tiền đền bù, thu hồi đất để làm một số công trình tại địa phương.
Chốt quý, BRR báo lãi sau thuế 10,8 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) từ 39 đồng lên 97 đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2020, BRR ghi nhận doanh thu hơn 201 tỷ đồng, lãi sau thuế 23,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2020, BRR đặt kế hoạch doanh thu 474 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 74 tỷ đồng. Như vậy, Công ty mới hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng. Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của BRR đạt trên 1.465 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 0,19, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 1.125 tỷ đồng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>