Tin tức

Ngưng hiệu lực Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

02/12/2022

Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2022/TT-BTC về ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 


Theo đó, Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đã ban hành ngày 08/6/2022 sẽ bị ngưng hiệu lực thi hành áp dụng từ hôm nay (01/12/2022) đến hết ngày 29/12/2022.
Trong thời gian này, các Thông tư đã bị thay thế bởi Thông tư 31/2022/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực thi hành áp dụng thực hiện, cụ thể gồm có các văn bản sau:

- Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam ngày 27/06/2017.

- Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành ngày 15/02/2019.

Thông tư 72/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022.
Xem đầy đủ tại đây.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>