Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015

06/01/2016

 Kể từ ngày 20/12/2015, Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam –Hàn Quốc (VKFTA) sẽ chính thức có hiệu lực (thời gian hiệu lực thi hành được sửa đổi theo Thông tư số 48/2015/TT-BCT ngày 14/12/2015 của Bộ Công Thương).


Các doanh nghiệp xuất khẩu và các nhà sản xuất Việt Nam cần triệt để tận dụng cơ hội xuất khẩu những ngày cuối năm 2015 và có kế hoạch xuất khẩu cho năm 2016 để hưởng ưu đãi thuế quan VKFTA ngay khi Hiệp định này có hiệu lực.
Dựa trên kết quả thực thi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế quốc tế giữa ASEAN và Hàn Quốc (AKTIG) từ năm 2007 đến nay, việc triển khai Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thương mại hai chiều của Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới. Bên cạnh C/O mẫu AK, doanh nghiệp Việt Nam hiện giờ có thêm một lựa chọn nữa là đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam – Hàn Quốc để đề nghị cấp C/O mẫu VK cho hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam. Về cơ bản, hàng hóa Việt Nam được coi là có xuất xứ Việt Nam – Hàn Quốc, được cấp C/O mẫu VK và hưởng thuế suất VKFTA nếu đạt một trong các tiêu chí xuất xứ sau:
1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam (WO);
2. Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam (các tiêu chí CTC, RVC(XX)%, tiêu chí lựa chọn hoặc tiêu chí kết hợp) trong danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng gồm 97 Chương (hơn 7000 dòng thuế ở cấp độ HS 6 số).
3. Được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam từ những nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc từ những nguyên liệu có xuất xứ Hàn Quốc.
Ngoài tiêu chí xuất xứ, Thông tư viện dẫn các văn bản pháp quy liên quan đến thủ tục hành chính, quy trình và thời hạn cấp C/O mẫu VK tại các tổ chức cấp C/O của Bộ Công Thương (các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu và các tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền). Thông tư cũng quy định cụ thể quy trình phối hợp giữa Bộ Công Thương và cơ quan Hải quan nước nhập khẩu để quản lý việc cấp C/O và thẩm định xuất xứ C/O mẫu VK.
Chi tiết về Thông tư số 40/2015/TT-BCT, xem tại đường dẫn sau: http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=14753
Chi tiết về Thông tư số 48/2015/TT-BCT, xem tại đường dẫn sau:
 
 


Quay về