Tin tức >> Kinh tế trong nước có liên quan

Các vùng kinh tế thu hút bao nhiêu FDI 8 tháng đầu năm 2022?

05/09/2022

Theo Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng đầu năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/8/2022, tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn đăng ký FDI vào vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm hơn 72% trong tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam. 


Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành trên cả nước trong 8 tháng đầu năm 2022. Trong đó, TP. HCM dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,7 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021. Sau TP. HCM, Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,64 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng vốn, tăng 57,9% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,75 tỷ USD, chiếm 10,4% tổng vốn và tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Top 10 tỉnh, thành thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2022 gồm có: TP. HCM (2,71 tỷ USD), Bình Dương (2,64 tỷ USD), Bắc Ninh (1,75 tỷ USD), Thái Nguyên (1,53 tỷ USD), Hải Phòng (1,21 tỷ USD), Bắc Giang (0,85 tỷ USD), Hà Nội (0,81 tỷ USD), Đồng Nai (0,72 tỷ USD), Long An (0,61 tỷ USD) và Nghệ An (0,55 tỷ USD).

Nếu xét về số dự án mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. HCM, Hà Nội. Trong đó, TP. HCM dẫn đầu về số dự án mới (42,2%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn, đạt 14,2%, chỉ xếp sau Hà Nội (17,9%). Xét trong 6 vùng kinh tế, Đông Nam Bộ là vùng thu hút vốn FDI nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, tổng vốn đăng ký vào vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 6,84 tỷ USD, chiếm 40,76% tổng vốn đăng ký. Trong đó, TP. HCM là tỉnh hút vốn FDI nhiều nhất trong vùng Đông Nam Bộ.
Tổng vốn đăng ký FDI vào 6 vùng kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2022.
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sau vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt trên 5,28 tỷ USD, chiếm 31,46% tổng vốn đăng ký. Trong 11 địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Ninh là tỉnh thu hút vốn FDI nhiều nhất. Đứng ở vị trí thứ 3 là vùng Trung du và miền núi phía Bắc với tổng vốn đăng ký đạt trên 2,65 tỷ USD, chiếm 15,8% trong tổng vốn đăng ký. Thái Nguyên là địa phương hút vốn FDI nhất trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Theo đó, tổng vốn đăng ký vào vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du và miền núi phía Bắc chiếm gần 90% tổng vốn đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2022.
Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên có tổng vốn đăng ký FDI đạt lần lượt là 1,16 tỷ USD, 840 triệu USD và 12,1 triệu USD. Trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Nghệ An là tỉnh thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất. Bên cạnh đó, Long An là tỉnh thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>