Tin tức

Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

03/02/2016

 Năm 2015, mặc dù giá cao su trên thị trường thế giới giảm sâu, nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao.


 Tổng doanh thu sản xuất, kinh doanh trên 1.756 tỷ đồng (đạt 126,40% kế hoạch), tổng lợi nhuận trước thuế trên 389 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 200 tỷ đồng (đạt 166,33% kế hoạch).

Đời sống của 8.698 cán bộ, công nhân viên giữ vững ổn định với thu nhập bình quân 6,26 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng đi đầu trong việc ủng hộ, hợp tác với địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới và công tác từ thiện, nhân đạo; thực hiện tốt việc tái cơ cấu theo phê duyệt của Chính phủ và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>