Tin tức

Công nhân cao su phấn đấu thực hiện 500 sáng kiến

29/03/2021

Hưởng ứng chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam vừa phát động thi đua lao động sáng tạo trong công nhân (CN) toàn ngành.


 Công nhân ngành cao su tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Để phong trào thi đua có hiệu quả, CĐ Cao su Việt Nam yêu cầu các CĐ cơ sở thành lập "Tổ hỗ trợ sáng kiến" giúp CN phát huy hết khả năng sáng tạo từ khâu ý tưởng, các bước tiến hành đến mô tả sáng kiến và đánh giá giá trị làm lợi của sáng kiến. CĐ ngành lưu ý các CĐ cấp trên cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động CN tích cực tham gia thi đua sáng tạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để "Tổ hỗ trợ sáng kiến" hoạt động hiệu quả, đồng thời giới thiệu, đề xuất các gương điển hình để CĐ ngành tuyên dương các danh hiệu "CN ngành cao su Việt Nam ưu tú", Giải thưởng Cao su Việt Nam…
CĐ Cao su Việt Nam phấn đấu đến hết ngày 20/4/2021 sẽ thực hiện 500 sáng kiến. CN có sáng kiến gửi về CĐ cấp trên cơ sở, CĐ ngành hoặc trực tiếp đăng ký nộp sáng kiến trực tuyến và theo dõi kết quả tại đường link của Tổng LĐLĐ Việt Nam: https://congdoanvietnam.org/


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>