Tin tức >> Chính sách có liên quan

Sắp sửa đổi Thông tư 01, cơ cấu lại thời hạn trả nợ tới tháng 6/2022

23/08/2021

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khách hàng thực hiện đến ngày 30/6/2022, kéo dài thêm nửa năm so với trước đó.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 5960/NHNN-TTGSNH ngày 19/8/2021 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020.

Thông tư 01/2020 là văn bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư 01 sau đó đã được sửa đổi, bổ sung 1 lần bởi Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Một trong những mục đích, quan điểm sửa đổi lần này nhằm tiếp tục tạo điều kiện, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua dịch COVID-19, xem xét cho khách hàng vay vốn mới để phục hồi, duy trì sản xuất. Việc sửa đổi cũng hướng tới việc giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống ngân hàng.
Dự thảo đã thay đổi một số điều kiện để số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn. Cụ thể, thời gian các khoản nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính được tính là đáp ứng điều kiện để được cơ cấu lại thời gian trả nợ kéo dài thêm hơn một năm tới trước ngày 01/8/2021. Cùng với đó, thời gian phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và / hoặc lãi đáp ứng để được cơ cấu nợ được kéo dài thêm nửa năm tính từ 23/01/2020 đến 30/6/2022.
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thêm một trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước thời điểm dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30/6/2022, kéo dài thêm nửa năm so với trước đó. Các TCTD sẽ quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng, trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, nghĩa vụ trả nợ gốc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này cũng kéo dài đến ngày 30/6/2022.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>