Tin tức

Cao su Phước Hòa: Lãi ròng 215 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2014

02/03/2016

 Công ty CP Cao su Phước Hòa vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015. Doanh thu thuần cả năm của Công ty đạt 1.227 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2014 nhưng vẫn vượt 10% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm ít hơn, ở mức 20%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 169 tỷ đồng, giảm 38%.


 Trong quý, dù doanh thu giảm nhưng doanh thu tài chính tăng nhẹ 4%. Khoản tăng này chủ yếu từ lãi tiền gửi (tăng 14 tỷ đồng). Trong năm, Công ty cũng nhận được 14,6 tỷ đồng cổ tức trong khi năm 2014 nhận về 10 tỷ. Tuy nhiên, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng mạnh 7%.

Đáng chú ý, trong năm 2015, Cao su Phước Hòa ghi nhận gần 40 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết – Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên trong khi cùng kỳ năm trước nhận về hơn 10 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2015, Cao su Phước Hòa nắm giữ 32,85% vốn cổ phần của Nam Tân Uyên.
Năm 2015, Công ty cũng tiết kiệm được hơn 30 tỷ đồng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp mà chủ yếu là các chi phí quản lý nhân viên và chi phí dụng cụ, đồ dùng cùng các chi phí bằng tiền khác.
Dù vậy, năm 2015, Cao su Phước Hòa ghi nhận gần 100 tỷ đồng thu nhập từ thanh lý cây cao su trong khi năm 2014 thu về gần 134 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận khác trong năm giảm mạnh so với năm 2014.
Trừ các loại thuế, phí, cuối năm Cao su Phước Hòa còn lãi 215 tỷ đồng sau thuế, giảm 19% so với năm 2014. Tuy nhiên, kết quả này cũng giúp Công ty vượt trên 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà Đại hội cổ đông giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông Công ty mẹ gần 212 tỷ đồng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>