Tin tức

Cao su Đồng Nai quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 2016

26/02/2016

 “Nằm trong vùng tam giác phát triển, năm 2016, Cao su Đồng Nai phải quyết liệt trong điều hành quản lý, tập trung giảm suất đầu tư (SĐT) từ 15 – 20% so với năm 2015, phát huy hiệu quả đất đai, ổn định thu nhập cho người lao động (NLĐ)”. 


 Đó là những định hướng phát triển năm 2016 của TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) – Trần Ngọc Thuận – đối với Tổng công ty Cao su (TCT CS) Đồng Nai.

Quyết liệt trong công tác điều hành quản lý
Việc thực hiện tiết giảm SĐT và quyết liệt trong công tác điều hành quản lý là vấn đề sống còn để đảm bảo đúng với kịch bản giá thành VRG xây dựng, đảm bảo TCT CS Đồng Nai ổn định, phát triển và giữ mức thu nhập ổn định cho NLĐ.
Thực hiện đúng với chủ trương, năm 2016, TCT CS Đồng Nai sẽ sắp xếp lại lao động, cân đối lại diện tích các nông trường liền kề để bố trí phù hợp với định mức lao động của từng nơi, chuyển toàn bộ diện tích khai thác trong quy trình có năng suất từ 1,5 tấn trở lên sang chế độ cạo d4. Đối với vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB), SĐT thực hiện giảm xuống còn 60 triệu đồng/ha cho toàn bộ dự án tái canh trồng mới năm 2016 và các năm còn lại của vườn cây chăm sóc KTCB từ năm 2015.
Riêng khối chế biến và khối lao động phụ trợ, quản lý phụ trợ sẽ tinh giảm lao động, một số phần việc có thể chuyển sang hợp đồng thời vụ, hoặc sáp nhập, giải thể theo hướng tự chủ trong kinh doanh.
Để giảm giá thành đòi hỏi TCT phải linh hoạt, chủ động tiết giảm những gì không cần thiết trên mọi lĩnh vực. Đồng thời đề ra những giải pháp, sáng kiến nhằm giảm tối đa chi phí.
Nằm trong khu vực tam giác phát triển, với các khu công nghiệp (KCN) đang được đầu tư phát triển từng ngày, đó là hấp lực thu hút NLĐ ngành cao su. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, TCT đã có kế hoạch chuyển đổi sang chế độ cạo d4, d5 cho những đơn vị thiếu lao động.
Trong công tác thu mua, bằng nỗ lực những năm qua, TCT sẽ tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các hộ tiểu điền trong và ngoài tỉnh Đồng Nai để đảm bảo thu mua đạt kế hoạch 3.000 tấn, phấn đấu vượt công suất chế biến góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.
Với mục tiêu xây dựng thương hiệu Cao su Đồng Nai có chất lượng, uy tín, thân thiện với môi trường, TCT tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện các biện pháp giảm axit và tiến tới không sử dụng axit để chế biến ra sản phẩm sạch. Đồng thời nghiêm cấm sử dụng các loại hóa chất khác ngoài quy định. Tăng cường kiểm tra giám sát nguyên liệu đầu vào, thực hiện đúng tiêu chuẩn TCVN, ISO.
Tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG – nhấn mạnh: “TCT CS Đồng Nai nằm trong khu vực kinh tế phát triển, vì vậy việc dịch chuyển trong quản lý điều hành của TCT rất hợp lý. Năm 2016, TCT phải quyết liệt tập trung giảm SĐT từ 15 – 20% so với năm 2015 theo chủ trương của VRG nhưng tuyệt đối không giảm thu nhập của NLĐ. Để tăng thu nhập cho NLĐ phải phát huy hiệu quả đất đai, trồng xen tăng thu nhập, giảm suất đầu tư.
Trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại đầu mối, tái cơ cấu tài chính, tăng vay – giảm vốn để hỗ trợ đơn vị con gặp khó khăn về vốn. Đồng thời, tăng cường đoàn kết gắn bó nội bộ, quan tâm đến các thế hệ lãnh đạo đi trước và lưu ý đến CBCNV đang công tác ở vùng sâu vùng xa”.
Năm 2016, CS Đồng Nai xây dựng các chỉ tiêu thực hiện phù hợp với tình hình phát triển của đơn vị. Cụ thể: Khai thác 26.440 tấn, thu mua 3.000 tấn, chế biến 29.440 tấn, tiêu thụ 30.050 tấn, tổng doanh thu 1.045 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 212 tỷ đồng, tiền lương bình quân phấn đấu đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng.
Với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, TCT CS Đồng Nai quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, sức mạnh của tập thể CBCNVC – LĐ chung tay thực hiện nhiệm vụ, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu.
Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên… phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những nhân tố mới. Tất cả vì một mục tiêu xây dựng đơn vị phát triển bền vững, công nhân giàu – công ty mạnh.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>