Thông tin hội viên

PHU RIENG RUBBER CO., LTD

27/07/2015
Major area: Natural Rubber

 

Primary activities: Planting – Processing – Trading – Exporting

Tên viết tắt: PRC
Địa chỉ: Phu Rieng Commune, Phu Rieng District, Binh Phuoc Province, Viet Nam
Địa chỉ nhà máy: Representative office: 96B Vo Thi Sau Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại: 84.271.3777 971, 84.271.3777 270
Fax: 84.271.3777 758, 84.271.3777 901
Email: phurieng@phuriengrubber.vn
Website: www.phuriengrubber.vn
Thủ trưởng: Mr. Le Tien Vuong – Director General
Lĩnh vực chính: Natural Rubber
Hoạt động chính: Planting – Processing – Trading – Exporting
Sản phẩm chính: SVR CV50, SVR CV60, SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, Latex HA, Latex LA
Quy mô lao động: 6,155 employees
Thị trường chính: Taiwan, China, Japan, Germany, Turkey…
Tổng doanh thu: 1,730.4 billion VND (2017)
KN xuất khẩu: 11.3 million USD (2017)
Người liên hệ: Mr. Huynh Tan Buu – Export Manager
Điện thoại: 84.918 204 302
Email: huynhtanbuu@phuriengrubber.vn
Các danh hiệu: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; Reliable Exporter 2004 – 2015, 2017 – 2018; Certification Mark “Viet Nam Rubber” in 2016, 2017 (for some products/factories)
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>