Thông tin hội viên

NHAT NAM CO., LTD

27/07/2015

Major area: Natural Rubber

 

Primary activities: Processing – Trading – Exporting

Tên viết tắt: NHAT NAM CO., LTD
Địa chỉ: Lot 362, Map 42, Bau Bang Hamlet, Lai Uyen Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province, Viet Nam
Địa chỉ nhà máy: Representative office: 175 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại: 84.28.5449 2674
Fax: 84.28.5449 2333
Email: info@nhatnamrubber.com
Thủ trưởng: Mr. Nguyen Van Phat – Director
Lĩnh vực chính: Natural Rubber
Hoạt động chính: Processing – Trading – Exporting
Sản phẩm chính: SVR 3L (15 thousand tonnes/year)
Quy mô lao động: 170 employees
Thị trường chính: China, Korea, Cambodia, Turkey, Singapore, Thailand,...
Tổng doanh thu: 714.48 billion VNĐ (2018)
KN xuất khẩu: 29.82 million USD (2018)
Người liên hệ: Ms. Nguyen Pham Quynh Giao – Deputy Director
Điện thoại: 84.908 665 717
Email: info@nhatnamrubber.com
Các danh hiệu: ISO 9001:2008; Reliable Exporter 2015, 2017 – 2018; TCVN 3769:2004
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>