Thông tin hội viên

Cao su Tây Ninh báo lãi 23 tỷ đồng trong quý I/2021

19/04/2021

Công ty CP Cao su Tây Ninh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. 


Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 100 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn, Công ty lãi gộp hơn 8,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế ngay quý đầu năm 2021 đạt hơn 23 tỷ đồng, tăng trưởng 15%.

Năm 2021, Công ty đặt ra mục tiêu 301,4 tỷ đồng doanh thu và 48,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành gần một nửa mục tiêu lãi sau quý I/2021. Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản Công ty đạt 1.922 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chỉ vào khoảng 340 tỷ đồng.Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>