Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 mặt hàng cao su

28/10/2022

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã đề xuất danh sách các doanh nghiệp hội viên đủ điều kiện đăng ký xét chọn, danh sách các doanh nghiệp hội viên ngành cao su. Danh sách Hội viên VRA được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 sẽ được cập nhật sau khi Bộ Công Thương phê duyệt và công bố danh sách.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>