Tin tức >> Tin cao su trong nước

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 8 tháng đầu năm 2017

25/09/2017

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 8/2017 ước đạt 171.621 tấn với giá trị khoảng 262,8 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.532 USD/tấn. 


 So với tháng trước (7/2017), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 14,1% về lượng, tăng 17,2% về giá trị, giá xuất khẩu bình quân tăng 41 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,8%. Lượng xuất khẩu tăng mạnh do các vườn cây đã bắt đầu bước vào mùa thu hoạch cao điểm.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 805.904 tấn với giá trị khoảng 1,38 tỷ USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.716 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên 8 tháng đầu năm tăng 12,8% về lượng, tăng 54,1% về giá trị, do giá tăng 36,7%.
Chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 8/2017 nhiều nhất là cao su hỗn hợp (nhóm mã HS 400280 – Mixtures of natural and synthetic rubber) đạt 102.966 tấn, chiếm 60,0% về lượng (trong đó, hơn 99% xuất sang Trung Quốc), tăng 13,8% so với tháng 7/2017, trị giá 160 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 18.381 tấn (10,7%) tăng 2,5% về lượng so với tháng trước. SVR 10 đạt 15.358 tấn (9,0%), tăng 26,9% về lượng so với tháng trước.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 510.531 tấn, chiếm 63,3% tổng lượng xuất khẩu (tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 869,1 triệu USD (tăng 72,9% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia 48.513 tấn, chiếm 6,0% (giảm 13,4%) và Ấn Độ đạt 32.804 tấn, chiếm 4,1% tổng lượng xuất khẩu (giảm 44,3% so với cùng kỳ 2016).
Thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 8 tháng đầu năm 2017 (% theo lượng)
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo. Doanh nghiệp có ý kiến phản hồi, vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>