Tin tức >> Tin cao su trong nước

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng trong 2 tháng đầu năm 2017

16/03/2017

 Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 02/2017 ước đạt 90.486 tấn với giá trị khoảng 192,5 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 2.127 USD/tấn. 


 So với tháng trước (01/2017), xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 3,1% về lượng, tăng 7,3% về giá trị với giá xuất khẩu bình quân tăng 10,7%.

Trong 2 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 183.891 tấn với giá trị khoảng 371,9 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 2.023 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên 2 tháng đầu năm tăng 27,6% về lượng, tăng 130,4% về giá trị, do giá tăng 80,5%.
Chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 02/2017 nhiều nhất là cao su hỗn hợp (nhóm mã HS 400280 – Mixtures of natural and synthetic rubber) đạt 41.302 tấn, chiếm 45,6% về lượng (trong đó, hơn 99% xuất sang Trung Quốc), trị giá 90,8 triệu USD. Kế đến là cao su khối SVR 3L đạt 14.059 tấn (15,5%), tăng 36% về lượng so với tháng trước. SVR 10 đạt 7.138 tấn (7,9%) tăng 22% về lượng so với tháng trước.
Trong 2 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 121.498 tấn, chiếm 66,1% tổng lượng xuất khẩu (tăng 56,9% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 251,5 triệu USD (tăng 192,4% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia 8.125 tấn, chiếm 4,4% tổng lượng xuất khẩu (giảm 4,2% so với cùng kỳ 2016) và Hoa Kỳ đạt 7.816 tấn, chiếm 4,3% (tăng 33,2% ).
Thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 2 tháng đầu năm 2017 (% theo lượng)
Viet Nam's NR export by market in the first 2 months of 2017 in terms of volume
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam tổng hợp (Danh Võ) từ nguồn Tổng cục Hải quan
Ghi chú: Số liệu thống kê sơ bộ chỉ để tham khảo. Doanh nghiệp có ý kiến phản hồi vui lòng liên hệ với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>