Tin tức >> Tin cao su trong nước

Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện tham vấn dự thảo hai bộ tiêu chuẩn về Quản lý rừng bền vững và Chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc từ rừng

06/07/2018

 Tổng cục Lâm nghiệp đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi cho 2 bộ tiêu chuẩn về Quản lý rừng bền vững (QLRBV) của Việt Nam (trong phụ lục I của Dự thảo Thông tư quy định về QLRBV) bản dự thảo 6 của Chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc từ rừng (CoC) do Vin Khoa hc Lâm nghip Vit Nam h tr xây dng.


Dự thảo của các bộ tiêu chuẩn đã được đăng tải trên cổng thông tư điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp với đường dẫn như sau:
- Dự thảo bộ tiêu chí QLRBV của Việt Nam:
- Dự thảo bộ tiêu chuẩn CoC: 
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam
 


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>