Tin tức >> Tin cao su trong nước

Tỉnh Bình Phước: Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

23/07/2018

 Thực hiện chương trình, kế hoạch của tỉnh về các chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, từng bước tạo đà thu hút vốn đầu tư vào hoạt động, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn Bình Phước.


 Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: Đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2020 nhằm có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp điều kiện thực tế và mục tiêu phát triển đến năm 2020 của tỉnh, làm cơ sở xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh...

Trên 90% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu. 100% công chức làm công tác quản lý, tham mưu biết cách lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong hoạt động quản lý kinh tế – xã hội của cơ quan, địa phương. Đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp và dịch vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu. Ứng dụng khoa học – công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến để hướng tới nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Xác định một số cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu theo từng vùng và từng địa bàn. Các quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực ở cấp tỉnh, cấp huyện được lồng ghép biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.
Đối với hợp phần biến đổi khí hậu: Xây dựng 1 hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh. Thực hiện 3 dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh trên địa bàn tỉnh.
Đối với hợp phần tăng trưởng xanh: Đến năm 2020, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, giảm tiêu hao năng lượng trong các hoạt động của đời sống, sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh để góp phần hoàn thành mục tiêu của cả nước: giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ 8 – 10% so mức năm 2010; giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1 – 1,5% mỗi năm. Xây dựng kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh cấp ngành, địa phương.
Tại Quyết định này cũng đề ra các dự án, đề án, chương trình thực hiện, gồm: Các dự án: Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh. Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Phước. Xây dựng mô hình điểm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với hệ thống chiếu sáng công cộng tại trung tâm các huyện, thị xã trong tỉnh: Xây dựng mô hình điểm về năng lượng mặt trời trên mái nhà của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; xây dựng mô hình phòng học đạt ánh sáng tiêu chuẩn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học...
Về đề án, thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng đường cơ sở năng lượng ngành chế biến điều, cao su. Và các chương trình như: Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp, tòa nhà sử dụng nhiều năng lượng; hỗ trợ chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả bằng bình đun nước nóng năng lượng mặt trời, phát điện từ khí biogas; tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường; hỗ trợ các hộ dân, cơ quan sử dụng bóng đèn hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng thay các bóng đèn hiệu suất thấp, tốn nhiều năng lượng.
Chương trình được thực hiện từ nguồn vốn Trung ương 22,02 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 15,36 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 6,66 tỷ đồng, với thời gian từ năm 2018 – 2020.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>