Tin tức >> Tin cao su trong nước

Quảng Trị: Tập trung thâm canh và tái canh cao su

30/07/2018

 Trước tình hình giá mủ cao su biến động thất thường, có năm xuống rất thấp, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã động viên và có các chính sách hỗ trợ nên công nhân vẫn yên tâm chăm sóc, thâm canh vườn cây nhận khoán. 


 Bên cạnh đó, năm 2017 đơn vị đã từng bước tiến hành thanh lý, tái canh cũng như tạo điều kiện cho các hộ gia đình trồng xen các loại hoa màu giữa vườn cao su trồng mới nên không chỉ doanh thu của Công ty tăng mà người lao động có thêm nguồn thu nhập khá lớn.

Công nhân chăm sóc, bón phân cho cao su
Sau một thời gian nghỉ khai thác mủ do mùa cao su thay lá, hiện nay, công nhân ở các nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang tích cực vào vụ khai thác mới.
Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị hiện đang quản lý hơn 4.300 ha, trong đó diện tích cao su khai thác hơn 471 ha. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện giao khoán đến từng hộ gia đình và thường xuyên tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thâm canh nên năm 2017 vừa qua, tổng sản lượng khai thác đạt 1.230 tấn. Mặc dù giá cao su có nhiều biến động nhưng tổng doanh thu đạt 109,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25,2 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/ tháng. Cùng với chăm sóc, khai thác mủ, trong năm 2017, Công ty tiếp tục thanh lý những vườn cây già cỗi và tiến hành trồng tái canh hơn 373 ha, chất lượng vườn cây đảm bảo tỷ lệ sống 100%. Đồng thời khuyến khích và có các chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình trồng xen lúa và các loại hoa màu giữa vườn cao su. Thực tế cho thấy, nếu 1 công nhân nhận khoán chăm sóc 10 ha cao su trồng mới thì đất trồng xen khoảng 4 ha, tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Mô hình này không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người lao động trong lúc giá mủ cao su thấp, giúp họ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tích cực chăm sóc vườn cây đang trong thời kỳ khai thác mà còn góp phần cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, tạo được sản phẩm tủ gốc giữ ẩm mùa hè, giữ ấm mùa đông nên vườn cây cao su trồng mới sinh trưởng, phát triển tốt.  
Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang triển khai các biện pháp chăm sóc hơn 2.800 ha cao su kiến thiết cơ bản, tích cực khai thác mủ, phấn đấu nâng tổng doanh thu lên 112 tỷ đổng, đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 20 tỷ đồng và nộp ngân sách từ 6 - 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động từ 7,5 - 8 triệu đồng/người/tháng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>