Tin tức >> Tin cao su trong nước

Nông trường Cao su Túc Trưng: Phấn đấu trở thành nông trường 2 tấn kiểu mẫu

05/02/2018

 “Nông trường cao su Túc Trưng không chỉ là đơn vị tiêu biểu đứng đầu trong 13 nông trường của Tổng công ty Cao su Ðồng Nai thực hiện hoàn thành trước thời gian và vượt sản lượng kế hoạch sản xuất năm 2017, mà còn là mô hình nông trường 2 tấn kiểu mẫu mà Tổng công ty xây dựng phát triển, nhân rộng trong tương lai.” 


 Ðó là phát biểu của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cao su Ðồng Nai Ðỗ Minh Tuấn tại hội nghị đại biểu người lao động và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của Nông trường cao su Túc Trưng diễn ra ngày 26/01/2018.

Với kế hoạch sản lượng năm 2017 là 2.270 tấn, ngay từ đầu năm, Nông trường cao su Túc Trưng đã tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết thực hiện đạt 2.486 tấn, vượt 216 tấn so với kế hoạch đề ra, đồng thời về trước thời gian kế hoạch 23 ngày. Sản lượng năng suất vườn cây của đơn vị tăng 5%, năng suất lao động tăng trên 11%, thu nhập tiền lương tăng 39%. Cụ thể, thu nhập bình quân của 449 cán bộ, công nhân lao động Nông trường là hơn 9 triệu đồng/người/tháng, tăng trên 2,5 triệu đồng/người/tháng so với năm 2016. Qua đánh giá cuối năm, 82% cán bộ, công nhân lao động đạt các danh hiệu thi đua, Nông trường đạt danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ðảng bộ Nông trường được công nhận cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.
Dịp này, 81 tập thể và cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất đã được Tổng công ty Cao su Ðồng Nai, Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty và Nông trường Cao su Túc Trưng biểu dương, khen thưởng.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>