Tin tức >> Tin cao su trong nước

Nam Đông – Thừa Thiên Huế: Cây cao su chuẩn bị cho khai thác

14/05/2018

 Sau 1 thời gian ngừng khai thác mủ để cây cao su thay lá, qua theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây, đến nay tầng lá cây đã bắt đầu đi vào ổn định. Người nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông đang chuẩn bị khai thác mủ cao su trở lại.


 Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng mủ sau thời kỳ thay lá, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp, phối hợp với các địa phương vận động nhân dân, tập trung chăm sóc, hướng dẫn nông dân theo dõi, phòng trừ sâu bệnh trên cây cao su đảm bảo cho cây phát triển; chuẩn bị tiến hành tập huấn cho các hộ nông dân có diện tích đưa vào khai thác mủ năm 2018 để đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và bảo vệ vườn cây trong điều kiện tốt nhất.

Theo đó, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện khuyến cáo người dân có thể bắt đầu khai thác khoảng trung tuần tháng 5/2018 đến khi cây có tỷ lệ vàng lá, rụng lá sinh lý trên 30%, tức là trước ngày 30/12/2018.
Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng mủ sau thời kỳ thay lá, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp, phối hợp với các địa phương vận động nhân dân tập trung chăm sóc, hướng dẫn nông dân theo dõi, phòng trừ sâu bệnh trên cây cao su đảm bảo cho cây phát triển; chuẩn bị tiến hành tập huấn cho các hộ nông dân có diện tích đưa vào khai thác mủ năm 2018 để đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và bảo vệ vườn cây trong điều kiện tốt nhất.
Ngoài ra, huyện khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp, tổ chức và thương lái không thu mua mủ trước thời gian bắt đầu khai thác và sau thời gian kết thúc 10 ngày.
Tiến Dũng, nguồn: http://www.trt.com.vn/tabid/58/itemid/34563/categoryId/0/type/1/Default.aspx, ngày 04/5/2018 (TD trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>