Tin tức >> Tin cao su trong nước

ĐHĐCĐ Công ty CP Cao su Đà Nẵng: Cổ đông yêu cầu bám sát thực tế khi xây dựng kế hoạch kinh doanh

03/05/2017

 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty CP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) đã được tổ chức ngày 24/3/2017 vừa qua tại TP. Đà Nẵng.


 Tại Đại hội, Ban điều hành công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với giá trị sản xuất thực tế 3.423 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 3.538 tỷ đồng, hoàn thành 94% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 494 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt 28%, tương đương mức chi 333 tỷ đồng cho năm 2016. DRC đã tạm ứng 15% trong năm 2016, 13% còn lại sẽ được chia trong năm nay. Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DRC chỉ còn 11 tỷ đồng.
Dù kết quả kinh doanh năm 2016 không đạt kế hoạch, HĐQT tiếp tục trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu ước đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 7%; kế hoạch lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016.
Tại Đại hội, cổ đông đề nghị Ban điều hành xem xét kỹ về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, cần phải bám sát thực tế khi xây dựng kế hoạch năm, quý. Tránh tình trạng đưa con số kế hoạch quá cao mà không thực hiện được.
Tiếp thu ý kiến này, Chủ tọa đoàn cho biết Ban điều hành sẽ cố gắng xây dựng kế hoạch sát với thực tế trong thời gian tới.
Cổ đông cũng quan tâm đến hiệu quả của việc hợp tác đầu tư dự án Black Donut Phần Lan.
Đại diện Chủ tọa đoàn cho biết đây là dự án hợp tác với Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ hàng đầu châu Âu để đưa ra thị trường những sản phẩm lốp Radial với chất lượng cao hơn.
Về nguyên nhân chưa đạt điểm hòa vốn của Dự án lốp Radial giai đoạn I, Chủ tọa đoàn cho biết là do chi phí đầu tư giai đoạn 1 chiếm 2/3 tổng dự án, một số hạng mục của giai đoạn 2 đã đầu tư rồi nên chi phí khấu hao lớn. Bên cạnh đó, giá bán của DRC không đạt được kỳ vọng do sản phẩm mới và sự cạnh tranh giá bán của lốp Trung Quốc.
Trong khi đó, theo báo cáo tài chính quý 1/2017 vừa mới công bố, doanh thu trong kỳ của Công ty đạt 900 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế của DRC chỉ đạt mức gần 71 tỷ đồng, giảm 17,7 tỷ đồng, tương đương mức giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính theo giải trình của DRC chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào tăng 21 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>