Tin tức >> Tin cao su trong nước

Cao su Phú Riềng: Tổng doanh thu 6 tháng 2018 đạt 643 tỷ đồng

23/07/2018

 Ngày 12/7/2018, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2018. Thông tin đưa ra tại Hội nghị, tình hình SXKD của Công ty đạt nhiều thắng lợi khả quan. 


 

Ông Lê Thanh Tú – TGĐ và ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV Công ty khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích dẫn đầu phong trào SXKD trong 6 tháng đầu năm 2018
6 tháng đầu năm 2018, Công ty gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, lượng mưa nhiều từ tháng 4 làm cho các loại bệnh hại cây và cỏ dại phát triển mạnh, vào đầu mùa mưa gió lốc làm gãy đổ gần 10.000 ha cây cao su khai thác ở các nông trường. Mặt khác, tiến độ cưa cắt vườn cây thanh lý chậm đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch tái canh và trồng xen. Bên cạnh đó, giá bán cao su không ổn định, vẫn còn ở mức thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước và chính quyền địa phương các cấp tạo mọi điều kiện giúp đỡ Công ty. Cộng với sự lãnh đạo, điều hành tâm huyết, năng động, khoa học của Ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể CB CNVC LĐ toàn Công ty đã vượt qua khó khăn đạt được những kết quả nổi bật.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm sản lượng khai thác là 7.279 tấn, đạt 101% kế hoạch (KH) 6 tháng; đạt 29,7% KH VRG giao. Trong đó, các Nông trường đạt sản lượng cao so với KH phấn đấu Công ty giao là Nông trường Thọ Sơn đạt 33%, Nông trường 8 đạt 32,8%, Nông trường 9 đạt 32%. Công tác quản lý chất lượng có chuyển biến tốt, tinh thần trách nhiệm trong việc vệ sinh trang bị và phân loại mủ được nâng cao, kết hợp với việc gắn máng chắn nước mưa, tấm che chén đảm bảo nên chất lượng 6 tháng đầu năm 2018 tất cả các nông trường duy trì được sự ổn định ở mức cao. Tỷ lệ mủ nước trong tổng sản lượng đạt 74%; hàm lượng DRC bình quân đạt 33,9%, tỷ lệ mủ nước loại 1 toàn Công ty đạt 99,8% vượt 1,8% so với KH.
Về thu mua, tính đến 30/6/2018, Công ty đã thu mua được 2.221 tấn đạt 28% KH. Chế biến 10.218 tấn sản phẩm các loại trong đó, mủ Công ty 8.092 tấn, mủ thu mua 2.126 tấn. Tổng doanh thu 6 tháng đạt 643 tỷ đồng, đạt 43% KH, trong đó doanh thu từ kinh doanh mủ cao su là 341 tỷ đồng, đạt 29% KH. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 72% KH. Nộp ngân sách nhà nước 47 tỷ đồng, đạt 45% KH cả năm.
Năm 2018, giá bán mủ vẫn ở mức thấp, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo Công ty đã chủ động trong việc tổ chức duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho 6.136 CB CNV, đồng thời đảm bảo thu nhập cho NLĐ. Bình quân thu nhập đạt gần 7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, các chế độ khác như bồi dưỡng độc hại, chế độ ốm đau, thai sản, BHYT, BHXH, BHTN được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, công tác chăm lo sức khỏe luôn được chú trọng quan tâm… nhờ vậy, NLĐ yên tâm công tác, một lòng gắn bó với đơn vị.
Tại Hội nghị, ban lãnh đạo Công ty đã khen thưởng cho các tập thể xuất sắc đã có thành tích dẫn đầu trong các phong trào SXKD 6 tháng đầu năm 2018, với tổng số tiền thưởng là 40 triệu đồng. (Trong đó, về sản lượng, khen thưởng xếp hạng nhất, nhì, ba cho Nông trường Thọ Sơn, Nông trường 8, Nông trường 9; Về kỹ thuật: Dẫn đầu là Nông trường 4, Nông trường Nghĩa Trung, Nông trường 3; Về Công tác xen canh, khen thưởng cho Nông trường Phú Riềng Đỏ, Nông trường 2, Nông trường 6; Về Tiết kiệm vật tư, khen thưởng cho Nông trường 9, Nông trường 1, Nông trường Nghĩa Trung).
Sự đoàn kết, cố gắng, sự tâm huyết của tập thể Công ty đã đạt được những kết quả khả quan 6 tháng đầu năm, tin tưởng 6 tháng cuối năm 2018, Cao su Phú Riềng sẽ đạt và vượt KH SXKD năm 2018.
Ngoài ra, ngày 12/7/2018, Tổng Giám đốc Lê Thanh Tú cũng đã ban hành quyết định số 836/QĐ-CSPR khen thưởng cho 100 tập thể và 1.658 cá nhân đã có thành tích tiết kiệm vật tư trang bị vườn cây góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, với tổng số tiền thưởng là hơn 347 triệu đồng góp phần động viên NLĐ hăng hái lao động sản xuất, nỗ lực cống hiến cùng đơn vị hoàn thành KH SXKD năm 2018.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>