Tin tức >> Tin cao su trong nước

Các ngành nghề cần tận dụng lợi thế của Hiệp định CPTPP

12/03/2018

 Ngày 08/3/2018, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific – CPTPP) đã được ký kết tại Chi-lê với sự tham gia của 11 nước, gồm: New Zealand, Úc, Brunei, Canada, Chi-lê, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore và Việt Nam.


 CPTPP được tiến hành đàm phán sau khi Hoa Kỳ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) năm 2017, cho thấy sự quyết tâm của 11 nước hướng đến một thị trường gần 500 triệu người, chiếm hơn 13% kinh tế toàn cầu. Đây là thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trên thế giới hiện nay.

Mục tiêu chính của CPTPP là cắt giảm thuế quan và giảm bớt các biện pháp phi thuế quan gây trở ngại cho thương mại giữa các nước thành viên. Ngoài ra, còn có cam kết thực thi các tiêu chuẩn về môi trường, lao động, đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, minh bạch hóa…
Việt Nam tham gia CPTPP sẽ góp phần tăng GDP thông qua thu hút đầu tư và tăng trưởng thương mại, tăng kim ngạch xuất khẩu, nhất là với các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dệt may… Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa thông qua hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong khối CPTPP và phát triển thương hiệu.  
Nhưng CPTPP cũng mang lại những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để tận dụng cơ hội của CPTPP, từng ngành nghề cần nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, đề ra những chính sách, chương trình hành động cụ thể để kiến nghị chính sách cấp nhà nước, hoạt động của hiệp hội ngành hàng và cơ hội cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, phải có chương trình đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu hội nhập. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm và chương trình đào tạo, giáo trình của các nước trong khối CPTPP, chọn lọc những chương trình, phương pháp phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả bộ máy để tạo môi trường, điều kiện tốt cho doanh nghiệp cải tiến về quản trị, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong điều kiện mới này.
Hiệp hội Cao su Việt Nam (HT) tổng hợp từ nguồn http://vcci.com.vn/tan-dung-loi-the-cua-hiep-dinh-cptpp-viet-nam-phai-lam-gi


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>