Tin tức >> Tin cao su trong nước

5 tháng đầu năm 2017, Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR) ước lãi hơn 110 tỷ đồng

15/06/2017

 Công ty CP Cao su Phước Hòa (PHR – sàn HOSE) cho biết, lợi nhuận lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 110,37 tỷ đồng, hoàn thành 40,72% kế hoạch cả năm.


 

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5/2017, PHR đã giao bán 991,86 tấn mủ thành phẩm.

Lũy kế 5 tháng, PHR tiêu thụ đạt 8.753,3 tấn thành phẩm. Doanh thu (tính cả mủ skim) của Công ty trong 5 tháng đạt 401,39 tỷ đồng.
Kết quả, Công ty ước đạt lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng trong tháng 5 và lũy kế 5 tháng ước đạt 110,37 tỷ đồng, hoàn thành 40,73% kế hoạch cả năm.
Trong tháng 6, Công ty sẽ phấn đấu đạt 1.467 tấn mủ quy khô, thu mua 1.200 tấn.
Năm 2017, kế hoạch sản lượng khai thác PHR chỉ bằng 85% năm trước, đạt 14.000 tấn. PHR đặt mục tiêu tổng doanh thu 2017 đạt 1.327,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 271,31 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 15%.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>