Tin tức >> Tin cao su ngoài nước

Dự án Phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên bước vào giai đoạn thử nghiệm

25/03/2015

 Từ tháng 01/2015, Dự án Phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên đã bước vào giai đoạn thử nghiệm.


 Ngoài ra, trang web về Dự án cũng đã chính thức được đưa vào hoạt động. Theo đó, các thông tin chi tiết về Dự án như mục tiêu, lộ trình và các văn bản liên quan sẽ được cập nhật lên trang web chính thức của Dự án: www.snr-i.org

“Phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên” là dự án do Ban vấn của Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) đưa ra và được Ban Thư ký của IRSG triển khai, với mục đích phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên thông qua các tiêu chuẩn tự nguyện và công khai, được các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành cao su toàn cầu tham gia cam kết thực hiện.
Các thông tin chi tiết về Dự án được đăng tải trên website: www.snr-i.org
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Chí Dương)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>