Tin tức

Thâm hụt thương mại về sản phẩm cao su của Hoa Kỳ giảm trong quý 1/2015

22/09/2015

 (WASHINGTON) – Theo số liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại về sản phẩm cao su trong quý đầu năm 2015 đạt 2,68 tỷ USD, giảm 5,1% so với mức 2,83 tỷ USD cùng kỳ năm 2014, mặc dù trong tháng 3 sự thâm hụt này đạt 1,08 tỷ USD, tăng 9,3%.


 Trong suốt quý đầu năm 2015, hoạt động giao thương của ngành cao su giảm: xuất khẩu giảm 2% (đạt 2,48 tỷ USD), nhập khẩu giảm 3,7% (đạt 5,17 tỷ USD).

Thâm hụt thương mại của lốp xe giảm 11,4% (đạt 1,93 tỷ USD), trong đó lốp xe ô tô con giảm 7,8% và lốp xe tải/xe buýt giảm 22,8%. Thâm hụt của ống cao su tăng 9,5% (82,7 triệu USD), băng tải cao su tăng 7,6% (47,1 triệu USD), các sản phẩm cao su cứng tăng 7,5% (262,7 triệu USD) và thâm hụt thương mại đối với sản phẩm nhựa và cao su sử dụng trong ngành may mặc tăng 20,7% (368,5 triệu USD).
Về phần cung, thặng dư thương mại tăng 83,1% (đạt 328,7 triệu USD) trong quý 1 năm 2015. Giá nguyên liệu của cả cao su thiên nhiên lẫn cao su tổng hợp giảm đã tác động đến hoạt động thương mại, giá trị nhập khẩu cao su thiên nhiên trong quý 1 giảm 37,7% (đạt 367,2 triệu USD), trong khi kim ngạch xuất khẩu của cao su tổng hợp giảm 16% (đạt 689,8 triệu USD).
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam lược dịch (Quang Huy),   nguồn:  http://www.rubbernews.com/article/20150914/NEWS/309079974/u-s-rubber-product-trade-deficit-falls-in-1st-quarter, ngày 14/09/2015.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>