Tin tức >> Kinh tế thế giới có liên quan

Ký Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN

24/11/2015

 Sáng ngày 22/11/2015, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về thành lập Cộng đồng ASEAN và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Như vậy, sau Hội nghị này, Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức ra đời vào ngày 31/12/2015.


 Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về "Thành lập Cộng đồng ASEAN" là sự kiện mang tính lịch sử, là công bố chính thức với thế giới về sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, thành tựu to lớn của quá trình liên kết và hội nhập ASEAN trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN; nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài. Với chủ đề "Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta" một ASEAN hội nhập sẽ mang lại mức sống cao hơn và tiến bộ xã hội nhanh hơn cho người dân ASEAN.
Trong khi đó, với chủ đề "ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước", Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 là một văn kiện về lộ trình phát triển của ASEAN trong thập kỷ tới, định hướng và tạo cơ sở, khuôn khổ cho liên kết của ASEAN trong giai đoạn 2016 - 2025.
Năm 2003, lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II với mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2020. 4 năm sau, để thích ứng với xu hướng phát triển của thế giới, ASEAN quyết định thúc đẩy mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 với 3 trụ cột là: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội.
Cộng đồng ASEAN cũng thể hiện lợi ích, nhận thức, tầm nhìn chung cũng như ý chí, quyết tâm chính trị của các nước thành viên về nhu cầu tăng cường liên kết ở mức cao hơn để kịp thời ứng phó và thích ứng trước các cơ hội, thách thức đặt ra cho khu vực; đưa ASEAN chính thức trở thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội, tạo nền tảng quan trọng để ASEAN tiếp tục củng cố và làm sâu sắc liên kết, mang lại lợi ích chung cho tất cả các nước thành viên.
ASEAN ngày nay là một khu vực hòa bình, nền kinh tế gắn kết và thống nhất với GDP đạt 2.600 tỷ USD (tăng 80% trong 7 năm qua), không chỉ hội nhập sâu rộng vào cấu trúc an ninh và kinh tế toàn cầu, mà còn là một khu vực năng động với nhiều cơ hội và triển vọng phát triển to lớn. Việc hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các nước thành viên, như tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường, giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ nhờ việc xóa bỏ thuế quan, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo thuận lợi đi lại.
Cũng trong ngày 22/11/2015, lãnh đạo các nước ASEAN đã nhất trí thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). AEC dựa trên bốn trụ cột: tạo lập một thị trường và cơ sở sản xuất chung; nâng cao khả năng cạnh tranh; thúc đẩy sự phát triển kinh tế đồng đều và tăng cường hội nhập ASEAN vào nền kinh tế toàn cầu. Mục tiêu là xây dựng một khu vực tạo điều kiện dòng chảy tự do về hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư, lao động có tay nghề và tiền vốn.
Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết, kể từ khi ASEAN thông qua Lộ trình tổng thể xây dựng Cộng đồng cũng như 3 Lộ trình xây dựng Cộng đồng đến thời điểm cuối tháng 10, ASEAN đã thực hiện được 97% các biện pháp đề ra.
Với chủ đề "Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta" một ASEAN hội nhập sẽ mang lại mức sống cao hơn và tiến bộ xã hội nhanh hơn cho người dân ASEAN.
Quang Lộc, nguồn http://baocongthuong.com.vn/ky-tuyen-bo-thanh-lap-cong-dong-asean.html, ngày 22/11/2015 (Việt Hồng trích dẫn)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>