Tin tức >> Chính sách có liên quan

Triển khai Kế hoạch “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cơ quan Hải quan là đối tác tin cậy và đồng hành cùng phát triển”

16/03/2017

 Theo công văn số 494/KH-HQHCM ngày 28/02/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cơ quan Hải quan là đối tác tin cậy và đồng hành cùng phát triển trong năm 2017” nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.


 Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo điều kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp nhằm bàn các giải pháp xây dựng chương trình hành động thiết thực để truyền thông điệp của Chính phủ đến cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua cuộc gặp gỡ, Lãnh đạo thành phố, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh muốn lắng nghe doanh nghiệp trình bày về kế hoạch sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2017, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ ngành và thành phố tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Những ý kiến đóng góp xoay quanh các nội dung về quản lý hải quan; về kiểm tra chuyên ngành; và bất kỳ nội dung nào liên quan đến công tác hải quan.
Xin vui lòng nhấn vào nút “Tải về” để xem thông tin chi tiết.


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>