Tin tức >> Chính sách có liên quan

Thuế xuất khẩu cao su được sửa đổi còn 0%
22/08/2014

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.


Xem thêm...
Sửa đổi hàng loạt văn bản để hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi
28/07/2014

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho biết, để triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả những quy định của Luật Hải quan sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 01/01/2015, Tổng cục Hải quan dự kiến xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, gồm: 4 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 12 Thông tư.


Xem thêm...