Tin tức >> Chính sách có liên quan

Thông tư số 06/2020/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

31/03/2020
Trước đó vào ngày 22/01/2019, Bộ Công thương đã có thông tư số 03/2019/TT-BCT, quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP. Dựa trên bộ quy tắc đó, Bộ Công thương tiếp tục có thông tư số 06/2020/TT-BCT vào ngày 24/03/2020 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư số 03/2019/TT-BCT.
Nội dung của Thông tư như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT
1. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 29
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 33
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 5 năm 2020.

 

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>