Tin tức >> Chính sách có liên quan

Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ

14/05/2018

 Ngày 28/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT). 


 Theo đó, các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Chương trình phát triển CNHT phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp với nội dung quy định khoản 2 Điều 10 Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển CNHT. 
- Nhiệm vụ, đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Đơn vị đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ).
- Cam kết của đơn vị thực hiện đề án CNHT chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung và thẩm quyền của cơ quan phê duyệt đề án.
- Trong 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ không thuộc một trong các trường hợp: 
+ Đã chủ trì đề án phát triển CNHT có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”; 
+ Giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương; 

+ Sử dụng kinh phí đề án phát triển CNHT không theo quy định hiện hành.
Thông tư 29/2018/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11/5/2018.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Danh Võ) tổng hợp


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>