Tin tức

Cao su Bình Long: 8 tháng khai thác đạt gần 53% kế hoạch năm

21/10/2019

Tính đến hết tháng 8/2019, Công ty đã khai thác được 8.476 tấn mủ, đạt 52,98% kế hoạch năm. Sản lượng thu mua mủ tiểu điền 3.127 tấn, đạt 67,98% kế hoạch. Công ty đã tiêu thụ 13.366 tấn mủ các loại, đạt 64,9% kế hoạch. Tiền lương bình quân 6,415 triệu đồng/người/tháng.


 

Lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra chất lượng sản phẩm mủ tờ của công ty
Thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019), Công ty đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi. Trọng tâm là phong trào thi đua tăng sản lượng, chất lượng và công tác tận thu sản phẩm trong mùa mưa bão.
Công ty đã thành lập 3 đoàn công tác thường xuyên đi cơ sở động viên, khen thưởng đột xuất quý III với mức 500.000 đồng/tập thể và 200.000 đồng/cá nhân. Đồng thời sẽ khen thưởng 2 triệu đồng/tấn mủ cho những công nhân có sản lượng vượt kế hoạch trong tháng 9 này.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>