Tin tức

Tổng Công ty Cao su Việt Nam phát triển các dự án trồng mới cao su

21/12/2006
Theo định hướng đến năm 2010 của Tổng Công ty Cao su Việt Nam, dự án trồng mới 100.000 ha ở Tây Nguyên và duyên hải miền Trung sẽ được ưu tiên triển khai trong thời gian tới nhằm giải quyết công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc, ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng.

Khó khăn hiện nay của dự án này là việc giao đất kịp thời cho mùa trồng mới năm 2007. Cần có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ giao đất cho dự án nhằm sớm đạt các mục tiêu trên.

Tổng Công ty Cao su cũng đang đẩy mạnh dự án đầu tư phát triển diện tích cao su ở nước ngoài gồm 100.000 ha ở Lào và 100.000 ha ở Campuchia. Diện tích cao su tại Lào thuộc các dự án này đã có được 7.700 ha trong 2 năm 2005-2006 do Công ty Cổ phần Cao su Việt-Lào thực hiện. Dự kiến sẽ trồng mới 2.300 ha tại Lào năm 2007.

Tổng Công ty Cao su cũng giao cho Công ty cao su Chư Pah tham gia góp 30% vốn điều lệ (12 tỷ đồng) với Công ty Hoàng Anh Gia Lai để thành lập công ty cổ phần trồng cao su tại Tây Nguyên và Lào (tỉnh Sekong).Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>