Tin tức

Thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su

05/01/2007
Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã thông qua (ngày 14/11/2006) chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su, trong đó Công ty Tài chính Cao su góp 51 % vốn điều lệ (20,4 tỷ đồng).

          Hoạt động chính của Công ty là tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán bao gồm các dịch vụ tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn cho các nhà đầu tư mua bán chứng khóan, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán. Khách hàng mục tiêu của Công ty là các thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tổng Công ty Cao su VN).

Ngày 13/12/2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 640/UBCK-QLKD gửi các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su, chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán bao gồm các hoạt động: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Cổ đông sáng lập của Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành các thủ tục theo quy định trước khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh chính thức.



Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>